You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Плъзгащи портални врати

Описание
Плъзгащите портални врати в първичен вид са били създадени специално за индустриални обекти. Благодарение на водеща релса подпомагали разработването на врати с максимална дължина и лекота на воденето. За по дълга и безпроблемна експлоатация, инженерите приспособиха този тип врати към конзолни механизми за водене, благодарение на които Вашата нова врата ще се движи буквално по въздуха, без да се изискват допълнителни вкопани релси или опасност от блокиране на колелцата. По вида на своето задвижване, вратите биват ръчни (с ключалка) или автоматични.
H – Височина на Вратата, So – Ширина между колоните.
По запитване.