You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Бързи PVC врати

Икономичен клас

подходящи за вътрешен монтаж в промишлени и хранителни сгради

Висок клас

вътрешен и външен мотанж тази бърза врата устоява на вятър до 40 км/час

Бързо нагъващи

за всички по-големи пространства и интезивност на работа - за вътрешен и външен монтаж

Самопоправящи

широко приложение в индустрията и логистиката, тази врата е идеалния избор в рискова работна среда

Изолирани

в процес на разработка

Спираловидни

в процес на разработка