You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Врати за индустрията

Секционни врати

Осигуряващи нужната безопасност и изолация от външни метеорологични условия за всяка сграда.

Бързи PVC врати

За висок пешеходен трафик в промишлени и хранително-вкусови предприятия.

Секционни тип хармоника.

Намиращи приложение в сгради и съоражения с широк проходен отвор.

Портални врати

Контролиран достъп за промишлени - индустриални сгради и повишаване на сигурността.

Метални врати

За външа или вътрешна употреба, двукрили или еднокрили, множество цветове и размери.

Плъзгащи врати

Със или без изолация този тип врати са идеалното решение производствени помещения и други.

Ролетни врати

Подходящи за монтаж в множество сгради, като отнемат минимално пространство от вътрешната страна.

Стъклени врати

В процес на разработка.

Логистично оборудване

Нивоизравнителни рампи

За изравняване на нивото между товарния камион и товарния отсек.

Специални рампи

иновационни технологии за товаро-разтоварна дейност.

Товарни шлюзове

минимизиране на температурните загуби и по-голям капацитет за вашия склад.

Претоварни мостчета

необходимата безопасност и улеснение за всяка товаро-разтоварна дейност.

Ножични лифтове

безопасност и отлична функционалност за спецфични товаро-разтоварни дейности.

Уплътнителни ръкави

за по-добра енергоефектиност на всеки склад и гъвкавост при товаро-разтоварна дейност.

Пожароустойчиви