You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Портални врати

Портални врати на панти

Намиращи широко приложение в жилищни сгради, домове и други обекти с нужда от ограничаване на достъпа.

Плъзгащи портални врати

Отлични за използване в градски условия или там където недостига нужния радиус за отваряне на вратата.