You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Модел: GFA TSE 5.24WS + T801 DEADMAN

Произведени в Германия тези валови двигатели съчетават в себе си безопасност и устойчивост за дълготрайна и безпроблемна работа.

Те предлагат: механични ограничители на хода, самоизключващ се редуктор с PVC корпус, регулируема аварийна активация на веригата в зависимост от височината на вратата, термична защита, механично задействане на контактора: нагоре (IMPULS) - спиране (DEADMAN) и вграден контролен блок.

 • Момент на въртене на двигателя: 50Nm
 • Максимално тегло на вратата: до 250 кг.
 • Захранване: 1 х 230V
 • Максимален размер на вратата: 20 m2
 • Цикли на час: 12 (6 за температурен диапазон + 40 ° ... + 60 ° C)
 • Клас Защита: IP65 (оператор) / IP54 контролен блок
 • Работна температура: -10 до +60 градуса
 • Производител: GFA ELECTROMATEN - Германия
Аксесоари 970 лв. без ДДС Поръчай

Модел: GFA SE 5.24WS + WS900 DEADMAN

Произведени в Германия тези валови двигатели съчетават в себе си безопасност и устойчивост за дълготрайна и безпроблемна работа.

Те предлагат: механични ограничители на хода, самоизключващ се редуктор с PVC корпус, регулируема аварийна активация на веригата в зависимост от височината на вратата, термична защита, механично задействане на контактора: нагоре (IMPULS) - спиране (DEADMAN) и вграден контролен блок.

 • Момент на въртене на двигателя: 50Nm
 • Максимално тегло на вратата: до 250 кг.
 • Захранване: 3 х 400V
 • Максимален размер на вратата: 20 m2
 • Цикли на час: 20 (6 за температурен диапазон + 40 ° ... + 60 ° C)
 • Клас Защита: IP65 (оператор) / IP54 контролен блок
 • Работна температура: -10 до +60 градуса
 • Производител: GFA ELECTROMATEN - Германия
Аксесоари 1050 лв. без ДДС Поръчай

Модел: GFA SE 9.24 + WS900 DEADMAN

Произведени в Германия тези валови двигатели съчетават в себе си безопасност и устойчивост за дълготрайна и безпроблемна работа.

Те предлагат: механични ограничители на хода, самоизключващ се редуктор с PVC корпус, регулируема аварийна активация на веригата в зависимост от височината на вратата, термична защита, механично задействане на контактора: нагоре (IMPULS) - спиране (DEADMAN) и вграден контролен блок.

 • Момент на въртене на двигателя: 90Nm
 • Максимално тегло на вратата: до 400 кг.
 • Захранване: 3 х 400V
 • Максимален размер на вратата: 30 m2
 • Цикли на час: 20 (6 за температурен диапазон + 40 ° ... + 60 ° C)
 • Клас Защита: IP65 (оператор) / IP54 контролен блок
 • Работна температура: -10 до +60 градуса
 • Производител: GFA ELECTROMATEN - Германия
Аксесоари 1140 лв. без ДДС Поръчай

Модел: GFA SE 14.21 + WS900 DEADMAN

Произведени в Германия тези валови двигатели съчетават в себе си безопасност и устойчивост за дълготрайна и безпроблемна работа.

Те предлагат: механични ограничители на хода, самоизключващ се редуктор с PVC корпус, регулируема аварийна активация на веригата в зависимост от височината на вратата, термична защита, механично задействане на контактора: нагоре (IMPULS) - спиране (DEADMAN) и вграден контролен блок.

 • Момент на въртене на двигателя: 140Nm
 • Максимално тегло на вратата: до 600 кг.
 • Захранване: 3 х 400V
 • Максимален размер на вратата: 45 m2
 • Цикли на час: 16 (6 за температурен диапазон + 40 ° ... + 60 ° C)
 • Клас Защита: IP65 (оператор) / IP54 контролен блок
 • Работна температура: -10 до +60 градуса
 • Производител: GFA ELECTROMATEN - Германия
Аксесоари 1315 лв. без ДДС Поръчай

Модел: GFA TSE 5.24 WS + MO720 AUTOMATIC

Произведени в Германия тези валови двигатели съчетават в себе си безопасност и устойчивост за дълготрайна и безпроблемна работа.

Те предлагат: електронни ограничители на движението, самоизключващ се редуктор с алуминиев корпус под налягане, регулируема аварийна активация на веригата в зависимост от височината на вратата, термозащитна бобина, механично задействане на контактора: нагоре (IMPULS) - спиране (IMPULS), функция автоматично затваряне, цифров дисплей за настройка на функци, брояч на Цикли и вграден контролен блок.

 • Момент на въртене на двигателя: 50Nm
 • Максимално тегло на вратата: до 250 кг.
 • Захранване: 1 х 230V
 • Максимален размер на вратата: 20 m2
 • Цикли на час: 12 (6 за температурен диапазон + 40 ° ... + 60 ° C)
 • Клас Защита: IP65 (оператор) / IP54 контролен блок
 • Работна температура: -10 до +60 градуса
 • Производител: GFA ELECTROMATEN - Германия
Аксесоари 1140 лв. без ДДС Поръчай

Модел: GFA TSE 5.24 WS + MO720 AUTOMATIC

Произведени в Германия тези валови двигатели съчетават в себе си безопасност и устойчивост за дълготрайна и безпроблемна работа.

Те предлагат: електронни ограничители на движението, самоизключващ се редуктор с алуминиев корпус под налягане, регулируема аварийна активация на веригата в зависимост от височината на вратата, термозащитна бобина, механично задействане на контактора: нагоре (IMPULS) - спиране (IMPULS), функция автоматично затваряне, цифров дисплей за настройка на функци, брояч на Цикли и вграден контролен блок.

 • Момент на въртене на двигателя: 50Nm
 • Максимално тегло на вратата: до 250 кг.
 • Захранване: 3 х 400V
 • Максимален размер на вратата: 20 m2
 • Цикли на час: 20 (6 за температурен диапазон + 40 ° ... + 60 ° C)
 • Клас Защита: IP65 (оператор) / IP54 контролен блок
 • Работна температура: -10 до +60 градуса
 • Производител: GFA ELECTROMATEN - Германия
Аксесоари 1230 лв. без ДДС Поръчай

Модел: GFA SE 9.24 + TS970 AUTOMATIC

Произведени в Германия тези валови двигатели съчетават в себе си безопасност и устойчивост за дълготрайна и безпроблемна работа.

Те предлагат: електронни ограничители на движението, самоизключващ се редуктор с алуминиев корпус под налягане, регулируема аварийна активация на веригата в зависимост от височината на вратата, термозащитна бобина, механично задействане на контактора: нагоре (IMPULS) - спиране (IMPULS), функция автоматично затваряне, цифров дисплей за настройка на функци, брояч на Цикли и вграден контролен блок.

 • Момент на въртене на двигателя: 90Nm
 • Максимално тегло на вратата: до 400 кг.
 • Захранване: 3 х 400V
 • Максимален размер на вратата: 30 m2
 • Цикли на час: 16 (6 за температурен диапазон + 40 ° ... + 60 ° C)
 • Клас Защита: IP65 (оператор) / IP54 контролен блок
 • Работна температура: -10 до +60 градуса
 • Производител: GFA ELECTROMATEN - Германия
Аксесоари 1315 лв. без ДДС Поръчай

Модел: GFA SE 14.21 + TS970 AUTOMATIC

Произведени в Германия тези валови двигатели съчетават в себе си безопасност и устойчивост за дълготрайна и безпроблемна работа.

Те предлагат: електронни ограничители на движението, самоизключващ се редуктор с алуминиев корпус под налягане, регулируема аварийна активация на веригата в зависимост от височината на вратата, термозащитна бобина, механично задействане на контактора: нагоре (IMPULS) - спиране (IMPULS), функция автоматично затваряне, цифров дисплей за настройка на функци, брояч на Цикли и вграден контролен блок.

 • Момент на въртене на двигателя: 140Nm
 • Максимално тегло на вратата: до 600 кг.
 • Захранване: 3 х 400V
 • Максимален размер на вратата: 45 m2
 • Цикли на час: 16 (6 за температурен диапазон + 40 ° ... + 60 ° C)
 • Клас Защита: IP65 (оператор) / IP54 контролен блок
 • Работна температура: -10 до +60 градуса
 • Производител: GFA ELECTROMATEN - Германия
Аксесоари 1500 лв. без ДДС Поръчай